1. Polska 35 lotów
2. Niemcy 15 lotów
3. Hiszpania 10 lotów
4. Portugalia 8 lotów
5. Włochy 8 lotów
6. Gruzja 4 loty
7. Norwegia 4 loty
8. Belgia 2 loty
9. Bośnia i Hercegowina 2 loty
10. Cypr 2 loty
11. Dania 2 loty
12. Francja 2 loty
13. Grecja 2 loty
14. Irlandia 2 loty
15. Izrael 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Szwecja 2 loty
18. Turcja 2 loty
19. Ukraina 2 loty
20. Wielka Brytania 2 loty